REKLAMASJON OG REISEGARANTIFONDET

REISEGARANTIFONDET
Carica har stilt den nødvendige garanti og er medlem av Reisegarantifondet. Vi er også medlem av Den norske reise-bransjeforening.

REKLAMASJON
Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende, så vidt det er mulig, reklamere på stedet, til skipet, hotellet eller reiseleder slik at de får muligheten til å rette opp mangelen. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen sendes skriftlig til oss senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for kunden eller oss, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser.