logo
logo

Informasjon til alle våre reisende

Til alle våre reisende:

 
Vi følger godt med på rådene og de tiltakene som nå iverksettes og som fortløpende oppdateres, nasjonalt og i verden.
Alle råd og tiltak innføres for å begrense smitten av covid-19, corona virus, som vi alle kan rammes av.
Vi har som en konsekvens av dette innført tilpassede tiltak for vårt byrå. Vi har samlet all aktivitet på vårt hovedkontor og har
besluttet å betjene alle spørsmål vedr. reiser pr. tlf. 51 444 888 eller pr. post@carica.no.
 
Et kraftig internasjonalt tiltak er fraråding av fritidsreiser, samt reise virksomhet generelt som ikke er strengt nødvendig.
Tidligere var disse begrenset til enkelt land/regioner, men UD har lørdag 14.3, kommet med et reiseråd for hele verden.
Se mer her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-reiser-som-ikke-er-strengt-nodvendige-til-alle-land/id2693564/


Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april og utreiser i denne perioden er dermed å anse som kansellert. I helgen ble det også besluttet at norske flyplasser skal drives med redusert kapasitet fra mandag 16.3., hvilket også andre land har gjort og mest sannsynlig vil komme til å gjøre. Rådene har i så henseende vært å for de som allerede er på reise å reise hjem så snart en kan på en rolig måte.
 
Det er fullt forståelig at dere som har bestilt tur med utreise innenfor rammet tidsrom, samt senere enn dette, sitter hjemme med flere spørsmål.
Vi ber om forståelse når vi nå velger å håndtere konsekvensen på følgende måte:
 
  • Vi prioriterer først våre kunder som allerede er på reise og trenger hjelp til å komme hjem
  • Vi tar direkte kontakt med hver enkelt som får sin reise kansellert, med prioritert på de nærmeste og avklarte utreise datoene
  • Henvendelser ang. status på reise etter 14. april vil måtte besvares generelt: «Det er for tiden uavklart og er noe vi må komme tilbake til.»
  • For de av dere som dessverre får deres reise kansellert, vil vi ha en direkte dialog rundt refusjon og evt. ombooking.
Er reisen bestilt gjennom oss som en pakkereise, vil dere etter lov få reisen fullt refundert. Vi ber om forståelse for at det kan komme til å ta litt tid før vi er i stand til å refundere beløp på konto. Før vi kan gjøre dette, er det standard prosedyre at vi må igjennom en del formalia med våre leverandører.

 
Bli med på felles dugnaden.

For at vi igjen skal kunne oppleve livets goder som en feriereise er, oppfordrer vi sterkt til å holde seg oppdatert og følge de nasjonale råd og tiltak som er og til enhver tid blir gitt.

Ta godt vare på deg selv og ha omtanke for de rundt deg. Ha spesielt fokus på å verne om våre aller mest utsatte samt helsepersonell vi nå så sårt trenger tilgjengelig.
 
Vi klemmer ikke og glemmer ikke.. vi ses snart igjen.
 
Mvh,
Carica teamet