carica_cruise%20by%20travelnet_logo
carica_cruise%20by%20travelnet_logo

ENDRINGER I CRUISEPROGRAMMENE

Rederiene tar forbehold om endringer i seilingsruten, tider og program uten varsel. Ingen klokkeslett eller tidspunkter som er beskrevet i våre kataloger eller programmer må derfor oppfattes som endelige eller faste. Carica har ingen erstatningsansvar skulle en situasjon oppstå som medfører endringer i seilingsrutene eller programmet.