Bærekraftig teknologi

       

Hybrid kraft
 

MS Roald Amundsen vil være det første hybridskipet i sin størrelse, og et vitnesbyrd om moderne ingeniørarbeid. Dette banebrytende hybridsystemet består av store batteripakker som kompenserer for roterende reserve og bidrar ved topplast. Den ekstra elektriske kraften lar motorene fungere på optimale nivåer, som i sin tur senker drivstofforbruket og CO2-utslippene betydelig. Skipet har også muligheten til å gå på kun batteridrift i begrensede tidsperioder. Dette betyr null drivstofforbruk og null utslipp.


Innovasjon fra baug til akterstevn


Hybrid fremdrift er bare en av flere avanserte løsninger vi har implementert i skipet. MS Roald Amundsen er isklasse PC6, og har en avansert skrogkonstruksjon bygget for polare farvann. Fronten på dette skroget er designet med en patentert bølgebrytende bue for jevnere seiling. Under skipet er hydrodynamiske propeller festet til magnetiske motorer. Disse reduserer motorens avdrivt, støy og vibrering, og forbedrer også skipets manøvrerbarhet. Alle de hydrauliske oljene og smøremidlene som brukes er biologisk nedbrytbare, og hvert system er koblet til et varmevekslingsnettverk som effektivt gjenvinner overskuddsenergi.


Fremtiden i oppdagelsesreiser


Konstruksjonen av MS Roald Amundsen, MS Fridtjof Nansen og en tredje hybridsøster, er en del av en investering på USD 850 millioner som Hurtigruten gjør for å bygge verdens grønneste cruiserederi. MS Fridtjof Nansen er for tiden under konstruksjon ved Kleven skipsverft i Norge, og de første gjestene vil gå om bord på hennes jomfrureise i 2020. Et tredje hybriddrevet søsterskip er under planlegging, med en mulig lansering i 2021.

I tillegg oppgraderer Hurtigruten minst seks av sine eksisterende skip, der den konvensjonelle dieselfremdriften erstattes med en unik kombinasjon av batterier, flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) og flytende biogass (liquefied bio gas, LBG). LBG lages av organisk avfall som fisk, og bruken av dette drivstoffet på skipene våre vil markere nok en seier innen bærekraft, og være enda en nyhet i bransjen.


Bærekraftig virksomhet, dyreliv og destinasjoner


Hurtigruten bidrar til å utvikle lokalsamfunn gjennom handel og samarbeid. Gjestene til Hurtigruten er utforskere og beviser at ønsket om kvalitetsopplevelser, læring og forståelse er sterkt nok til å være en farbar vei til helårsaktivitet og bærekraftig vekst. Hurtigruten vet at det å beskytte og legge til rette for langsiktig verdiskaping i områdene de seiler i, og destinasjonene de besøker, ikke bare er riktig – det er nødvendig.

Hurtigruten fokuserer på å handle mat, tjenester og opplevelser lokalt og fra lokale leverandører. Det er viktig for dem å bidra til livsgrunnlaget og velferden i små kystsamfunn. Hurtigruten respekterer og støtter urfolksamfunn, verdsetter kultur og tradisjoner og har et tett samarbeid med alle samfunnene som gjør en stor innsats for å ta imot gjestene sine på en god måte.

Å utforske noen av de mest spektakulære områdene på planeten vår - og å observere dyrelivet i dem – er en viktig del av hver reise med Hurtigruten. Ansvaret for å utforske med respekt og varsomhet blir tatt på største alvor. Enhver påvirkning skal være liten og midlertidig. Hurtigruten etterlater ingen synlige eller varige tegn etter et besøk. Observasjoner av ville dyr gjøres på avstand, slik at ikke naturlig oppførsel påvirkes.

Hurtigruten kjemper mot masseturisme, og utnyttelsen og nedbrytingen av steder, natur og lokalsamfunn som masseturismen forårsaker. De jobber for strengere lover, regler og krav for næringen vår – og har innført dem hos seg selv for å vise at det er mulig.

Kutt av engangsplast:


Kampen mot plastforurensing har vært sentral for Hurtigruten i flere år. 15 tonn plast ender opp i havene hvert minutt. Hvis utviklingen fortsetter, vil det tallet være 30 tonn i minuttet om ti år. Innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet.

Hurtigruten vil bli verdens første plastfrie cruiserederi. Hurtigruten var det første store reiselivsselskapet som fjernet engangsplast fra alle skip, restauranter og hoteller. Gjenstander som plastsugerør er byttet ut med bærekraftige løsninger, mens de helt har fjernet rørepinner, plastkopper i plastemballasje, plastbestikk, plastlokk, plasttannpirkere, plastforklær, engangspakker med smør og alle andre engangsplast-gjenstander deres 500.000 gjester og 2500 ansatte før har hatt rundt seg hver dag.

Engangsplast-kuttet er også innført på alle hotellene, restaurantene og de andre landbaserte operasjonene Hurtigruten driver. Plastemballasje har enten blitt fjernet eller byttet ut med miljøvennlige alternativer i papir, metall eller andre nedbrytbare og bærekraftige materialer. Dette har ført til store plastkutt, men det har også kraftig redusert antall engangsartikler som Hurtigruten bruker.

Ingen kan vinne kampen mot plast alene. Hurtigruten jobber derfor aktivt med å spre lærdommen og erfaringene fra dette arbeidet med gjester, samarbeidspartnere, konkurrenter, lokalsamfunn, myndigheter og alle som er villige til å bidra i kampen videre.

Hurtigruten har også stilt strenge krav til bærekraft hos leverandørene sine. Deres krav til dem er klart: Også de må redusere eller helt kutte engangsplast.  

Hurtigruten Foundation


Hurtigruten har etablert Hurtigruten Foundation for å gi enda mer tilbake til områdene de seiler i.

Gjennom Hurtigruten Foundation samarbeider Hurtigruten og alle deres ansatte tett med sine gjester, samarbeidspartnere, leverandører og organisasjoner for å gjøre en forskjell.De jobber hver dag med å gjøre alle deler av operasjonen enda mer bærekraftig - samtidig som de skaper store positive ringvirkninger i lokalsamfunnene de samarbeider med.

Hurtigruten Foundation fokuserer på tre hovedområder:
  • Bevaring av isbjørnbestanden
  • Kampen mot plast i havet og marin forsøpling
  • Støtte til lokale og globale prosjekter i områdene Hurtigruten opererer. 

Hurtigruten Foundation gjennomfører en rekke aktiviteter både om bord på deres skip og på land: Gjester og ansatte går skulder ved skulder på strandryddingsprosjekter, de samarbeider med flere forskningsmiljøer om å overvåke oljeutslipp, vannprøver og innhenting av data, i tillegg til at gjester og mannskap deler observasjoner og informasjon med forskere gjennom citizen science-prosjekter.

Sammen med mannskapet om bord og de ansatte på land, jobber Hurtigruten Foundation med å skape «ambassadører» for hvert eneste reisemål på hver eneste reise, gjennom foredrag, kunnskap og engasjement. 

I tillegg til direkte donasjoner, kommer Hurtigruten Foundations midler fra aktiviteter om bord og på deres hoteller, som auksjoner, innsamlinger og Hurtigrutens «Green stay» program. For hver dag du velger å ikke få rengjort lugaren eller rommet ditt, gir Hurtigruten en donasjon til Hurtigruten Foundation. I tillegg bidrar det til å redusere forbruket av energi, rengjøringsmidler og vann.