AVBESTILLING

Avbestilling mot gebyr

Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:
  • 7 dager etter bekreftet bestilling kr 750 pr. person.
  • Under 20 dager før avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen: Ingen refusjon
  • Tiden mellom bestillingstidspunkt og 20 dager før avreise, vil kunne gi tap av depositum og fra 25% - 90% av reisens pris i avbestillingsgebyr. Dette varierer som følge av garantier og betalingsforpliktelser til våre respektive underleverandører. Hvilket gebyr som gjelder for din aktuelle reise vil bli gjennomgått sammen med din kontaktperson hos Carica før og ved endelig inngåelse av reisebestilling.

Pågående pandemi og varierende reiseråd

  • ​Bestillingen er gyldig dersom reisen kan gjennomføres etter gjeldende reiseråd på gjennomføringstidspunktet. Dette gjelder selv om reiserådene varierer frem til da. 
 

Reise- og avbestillingsforsikring

Alle reisende skal ha gyldig reiseforsikring, og vi anbefaler Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa.  Vi anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring mot uforutsette hendelser, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Avbestillingsforsikring bør tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.
  • Det er ekstra viktig å sjekke hvilke ulike krav det stilles til utreise/innreise i god tid før selve gjennomføringen av reisen. Det er også viktig å sjekke hva en valgt reiseforsikring dekker.