BETALING & REISEDOKUMENTER

BETALING & REISEDOKUMENTER
Reisen betales til Carica bankgirokonto: 8160 14 21496. Depositum er kr 2000 pr. person dersom intet annet blir oppgitt. Sammen med depositumet faktureres også eventuell avbestillingsforsikring og visumkostnader. Innbetaling av depositumet bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene og er kjent med de øvrige reisevilkårene.
Det er passasjerens ansvar å kontrollere at billettene er korrekte. Eventuelt feilstavet navn, som ikke er meldt fra om ved mottakelse av reisebekreftelsen, kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet passasjeren.