FORBEHOLD

Carica tar forbehold om trykkfeil i våre kataloger og tilhørende prislister, webside og programmer, økning av prisene, endringer i skatter, avgifter, kursforandringer og andre uforutsette faktorer utenfor vår kontroll. Ved økninger av avgifter og gebyrer (for eksempel flyskatter, havneavgifter o.l.), forbeholder vi oss retten til å viderefakturere denne økningen til kunden. Eventuelle prisstigninger vil ikke overstige 10% av reisens pris og vil bli varslet senest 21 dager før avreise. Vi tar også forbehold om ledige plasser på de bookingklasser på flyene som er brukt som grunnlag for våre kalkyler.