INFORMASJON ANGÅENDE VÆRMESSIGE FORHOLD, POLITISKE UROLIGHETER OG EVT. ANDRE TILSTANDER

Til våre reisende
 
Det oppstår dessverre fra tid til annen situasjoner av ulike karakter ved reisemålene en har valgt seg ut. Dette kan være værmessige forhold, politiske uroligheter og evt. andre tilstander, som gjør at en som reisende forståelig nok kan gjøre seg sine tanker om den forestående reisen.
 
Som deres reisebyrå, kan vi naturlig nok ikke påvirke noen av disse forholdende ei heller garantere noe omkring slike uforutsette utfordringer ved reisen. Det vi kan gjøre er å alltid sjekke med våre samarbeidspartnere evt. UDI om det er noen form for varsel/endring som gjør at reisen ikke kan forløpe som avtalt. I tillegg til dette vil vi også forholde oss til utsagn fra våre samarbeidspartnere, være seg fly, cruise, hotell etc. som understreker at sikkerhet alltid kommer først og naturligvis formidle dette til den reisende.
 
Dersom det ikke blir varslet oss noen endringer ved utreise/reisen generelt, vil det måtte bli deres egen vurdering om dere ønsker å gjennomføre reisen som den er booket, eller å kansellere hele eller deler av den. 
Det kan påløpe kansellerings kostnader og for å begrense disse, ber vi om en avklaring så snart som mulig.
 
Ber om forståelse og håper selvsagt at turen går som planlagt og at den blir så super som det drømmes om.