REISEBETINGELSER BESTILLING

Bestilling kan gjøres pr. telefon, eller e-post. Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse med detaljert informasjon om reisen din. Her fremkommer priser og preliminære flytider, samt eventuell tilleggsopphold. Det er viktig at du sjekker at dato og reise stemmer i henhold til hva du har bestilt, samt at alle navn er korrekt skrevet og stemmer med navnet slik det er skrevet i passet.

Eventuelle feil må meldes fra umiddelbart etter mottagelse av bekreftelsen. Sammen med bekreftelsen følger en depositumsfaktura. For at påmeldingen skal være bindende må depositumet være innbetalt senest 1 uke etter utstedelse.

Generelle betingelser for Carica AS
Caricas generelle betingelser retter seg etter Lov om Pakkereiser av 15.06.2018,§6, med senere endringer, og Alminnelige Vilkår for pakkereiser der hvor våre generelle bestemmelser ikke avviker fra de Alminnelige vilkår for pakkereiser.