REKLAMASJON OG REISEGARANTIFONDET

REISEGARANTIFONDET

Carica har stilt den nødvendige garanti og er medlem av Reisegarantifondet, som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.
Vi er også medlem av Den norske reise-bransjeforening.
 
Er det en kombinasjon av reisetjenester du tilbys, er det en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven).
  • Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Carica/Våre samarbeidspartnere har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt.
  • Flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven kan du lese her: http://www.carica.no/nyttig-info/sentrale-rettighter-etter-pakkereiseloven
 


REKLAMASJON
Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende, så vidt det er mulig, reklamere på stedet, til skipet, hotellet eller reiseleder slik at de får muligheten til å rette opp mangelen. Ta bildebevis så langt det lar seg gjøre. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen sendes skriftlig til oss senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for kunden eller oss, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser.