SÆRSKILTE REISEBETINGELSER FOR ELVECRUISE

Vi gjør opperksom på at det er egne depositums- og avbestillingsregler for elvecruise, og at disse er strengere enn våre generelle vilkår. Vi anbefaler at man tegner en avbestillingsforsikring i forbindelse med reisen.

1. BESTILLING OG BETALING
Etter bestilling sendes depositumsfaktura med avbestillingsregler. For at bestillingen skal være bindende må depositumet være innbetalt senest 8 dager etter bestilling. Sammen med depositum faktureres også eventuell avbestillingsforsikring og visumkostnader. Innbetaling av depositumet bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene og er kjent med de øvrige reisevilkårene. Sluttbeløpet forfaller til betaling 60 – 100 dager før avreise (avhengig av rederi).

2. AVBESTILLING
Avbestilling bør skje straks det foreligger en hindring for å gjennomføre reisen, og må være skriftelig.

3. AVBESTILLING VED SYKDOM
Alle reisende anbefales å tegne en avbestillingsforsikring mot uforutsette hendelser. Med avbestillingsforsikring vil alle innbetalte beløp, med unntak av prisen på avbestillingsforsikringen og eventuelle visumkostnader, bli refundert av forsikringsselskapet hvis du må avbestille på grunn av akutt sykdom, ulykkestilfelle eller dødsfall som rammer den reisende eller hans/hennes nærmeste familie.

4. SÆRSKILTE AVBESTILLINGSREGLER FOR ELVECRUISE
Generell avbestilling gjelder følgende regler og gebyrer:
Fra bestilling inntil 100 dager før avreise: kr 1500
Fra 99 dager inntil 60 dager før: 35 % av reisens pris
Fra 59 dager inntil 30 dager før avreise: 50 % av reisens pris
Fra 29 dager inntil 15 dager før avreise: 80 % av reisens pris
Under 15 dager før avreise: ingen refusjon

5. PRISENDRINGER
Prisene er basert på valutakurser ved bestillings tidspunktet. Ved endringer i transportomkostninger, avgifter eller gebyrer (for eksempel havneavgifter, flyavgifter og skatter) eller valutakurser, forbeholder vi oss retten til å endre prisene. Eventuell prisstigning vil ikke overstige 10 % av reisens pris.

6. ANNULERING FRA CARICA CRUISEEKSPERTENS SIDE
Hvis en annullering av en fellestur blir n����dvendig på grunn av manglende påmelding, får deltakerne beskjed senest 14 dager før avreise med tilbud om en annen reise eller tilbakebetaling av alle innbetalte beløp.

7. FORBEHOLD
Rederiene forbeholder seg retten til å endre seilingsrutene og programmet på grunn av endringer i vannstand i elver og innsjøer. Det vil da tilbys alternativt program om mulig. Vi har ingen erstatningsansvar skulle en slik situasjon oppstå. Våre priser er kalkulert med de rimeligste flyprisene tilgjengelig til hver enkelt destinasjon, og vi må derfor ta forbehold om eventuell økning av prisen hvis disse ikke er tilgjengelig på bestillingstidspunktet.

8. SPESIELT OM REISER I RUSSLAND OG UKRAINA
Ved tilretteleggelse og gjennomføring av reiser i disse landene, må vi innordne oss vilkår som fastsettes av lokale reiseorganisasjoner. Dette kan bety endringer i tidsplaner og utflukter som vi og rederiet ikke er herre over. Slike endringer er ikke å anse som feil eller mangler som vi eller rederiet er ansvarlige for.