SKATTER OG AVGIFTER

SKATTER OG AVGIFTER
Både flyselskapene og cruiserederiene legger til skatter og avgifter på sine priser. Disse inkluderer vi i våre priser. Dessverre kan det forekomme økninger av disse, for eksempel på grunn av økte oljepriser. En eventuell økning i disse skattene og avgiftene vil bli viderebelastet passasjeren ved billettutstedelse (cirka 3 uker før avreise).